Jak hledat v polských matrikách?

1) otevřete databázi: https://szukajwarchiwach.pl/2) do velkého okna napíšete název obce: Bialka – to je můj případ3) vyberete: Akta metrykalne i stanu cywilnego (aby byl nápis červený) a kliknete na žluté Szukaj4) zobrazí se vám matriky zapsané v databázi pro danou obec, v tomto případě mají i připojené skeny Bádání zdar