Publikace z Luhačovic

Nadační fond Pramen Luhačovice a s podporou Města Luhačovice vydalo publikaci První světová válka a Luhačovice od Barbory Čandové nákladem 200 výtisků. Pojednává se zde hlavně o dění v obcích Luhačovicka, tj. Luhačovice, Pozlovice, , Řetechov, Polichno a Kladná-Žilín.